ARBURG Polska Sp. z o.o.

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych i ich oprzyrządowania: wtryskarki elektryczne, wtryskarki hybrydowe, wtryskarki hydrauliczne, wtryskarki pionowe, manipulatory, serwis

ARBURG Polska Sp. z o.o.

Multilift

Systemy robotów oraz automatyzacja

Dział automatyzacji „pod klucz” firmy ARBURG jest gotowy dodziałania tam, gdzie wymagana jestspecjalistyczna wiedza z zakresu automatyzacji lub - na przykład - gdykonieczne jest zintegrowanie poszczególnych etapów produkcji. Jako głównywykonawca, firma ARBURG projektuje i wdraża rozwiązania „pod klucz” dostosowanedo potrzeb Klienta i branży. Sterowniki maszyn ALLROUDER firmy ARBURGumożliwiają pełną integrację zrobotyzowanych systemów i urządzeń peryferyjnych.Upraszcza to programowanie, a także monitorowanie, przechowywanie i ocenędanych dotyczących procesu.

Portfolio technologii systemów zrobotyzowanych firmy ARBURGobejmuje proste manipulatory INTEGRALPICKER, pionowe i poziome manipulatory MULTILIFToraz roboty wieloosiowe z zaimplementowanym interfejsem SELOGICA. Dzięki temuoperatorzy wtryskarek ALLROUNDER mogą samodzielnie wprowadzać i dostosowywaćwszystkie sekwencje ruchu manipulatorów i robotów bez konieczności korzystaniaz zewnętrznej usługi programowania.
arb00176306-370a-knitterbecher-ubersicht-21760