ARBURG Polska Sp. z o.o.

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych i ich oprzyrządowania: wtryskarki elektryczne, wtryskarki hybrydowe, wtryskarki hydrauliczne, wtryskarki pionowe, manipulatory, serwis

ARBURG Polska Sp. z o.o.

FillAssist

System symulacji wtrysku tworzywa bezpośrednio na sterownikumaszyny

Systemy wspomagające są rdzeniem „inteligentnej” wtryskarki.Poszczególne funkcje są udostępniane za pośrednictwem sterownika maszyny i aktywnie wspierają operatora. Firma ARBURG oferuje różne pakiety wsparcia Klientów dostosowane do aktualnych wymagań produkcyjnych – od uruchomienia procesu,przez programowanie i optymalizację, kontrolę produkcji i monitorowanie jej parametrów, aż po serwis i konserwację włącznie.

Sterownik GESTICA wyposażony jest w funkcję „aXw Control FillAssist”, który umożliwia wyświetlanie symulacji wtrysku tworzywa bezpośrednio na ekranie sterowania. Narzędzie wykorzystuje wcześniej utworzony model geometrii detalu oraz parametrów formy wtryskowej. Dostępna jest animacja wypełnienia detalu w odniesieniu do aktualnej pozycji ślimaka w postaci grafiki 3D w czasie rzeczywistym.
 
Trzy inne systemy wsparcia: „aXw Control ScrewPilot”, „aXw Control PressurePilot” i „aXw Control ReferencePilot” zapewniają adaptacyjną regulację wtrysku tworzywa. Systemy wsparcia oferują rozwiązania dla centralnych wymagań jakościowych, takich jak stała masa wtrysku i jednolite wypełnienie formy. Umożliwia to stabilizację procesu produkcji i poprawę jakości detali.

arb00169097-fill-assistant